Site duyuruları

Katlım Yönlendirme Listesi

yazan KSÜ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ -

1-      “İlk Yardım Temel Yaşam Desteği” konulu eğitim.

Katılımcılar: Radyoloji, laboratuvar çalışanları, büro memuru/sekreter, güvenlik, temizlik personeli, hasta bakım elemanları, teknik birim çalışanları, şoförler.

 

2-      “Kardiyopulmoner Resusitasyon (KPR) İleri Yaşam Desteği” konulu eğitim.

Katılımcılar: Doktor, hemşire, ebe, ATT. 

 

3-      “Çalışan Hakları ve Güvenliği” konulu eğitim.

Katılımcılar: Tüm çalışanlar.

 

4-      “Sarf Malzeme ve İlaçların Güvenli Transferi Oluşabilecek Riskler Önlemler” konulu eğitim Katılımcılar: Birim sorumluları, eczane ve tüm depo çalışanları, hasta bakım elemanı, temizlik personeli.

 

5-      “Ulusal Renkli Kodlar” konulu eğitim.

 

Katılımcılar: Tüm çalışanlar.

 

6-      “Hasta Hakları ve Sorumlulukları” konulu eğitim.

Katılımcılar: Tüm çalışanlar.

 

7-      “Hasta ve Çalışanlarda Radyasyon Güvenliği” konulu eğitim.

Katılımcılar: Radyoloji, nükleer tıp, anjiyografi, ameliyathane çalışanları ve yoğun bakım/servis sorumlu hemşireleri.

 

8-      “Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi” konulu eğitim.

Katılımcılar: Tüm çalışanlar.

 

9-      “Hasta Mahremiyeti” konulu eğitim.

Katılımcılar: Tüm çalışanlar.

 

10-  “Bilgi Güvenliği” konulu eğitim.

 Katılımcılar: Tüm çalışanlar.

 

11-“Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon” konulu eğitim.

Katılımcılar: Tüm çalışanlar.

 

12-“Hastanelerin Afete Hazırlığı ve Hastane Afet Planları” konulu eğitim.

 Katılımcılar: Tüm çalışanlar.

 

13-“Yangın Önleme Tedbirleri ve Söndürme Teknikleri” konulu eğitim.

Katılımcılar: Tüm çalışanlar.

 

14- “Hastane Çalışanlarında Ergonomi” konulu eğitim.

Katılımcılar: Tüm çalışanlar.

 

15- “İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu eğitim.

Katılımcılar: Tüm çalışanlar.

 

16- “Sağlık Sektöründe Çalışanlarda Risk Etmenleri” konulu eğitim.

 Katılımcılar: Tüm çalışanlar.

 

17- “Atık Yönetimi ve Kaynağından Ayrıştırılması, Tehlikeli Madde ve Güvenli Kullanımı” konulu eğitim.

 Katılımcılar: Tüm çalışanlar.

 

18- “İstenmeyen Olay Bildirimi” konulu eğitim.

Katılımcılar: Tüm çalışanlar.

 

19- “Tütün Bağımlılığı” konulu eğitim.

Katılımcılar: Tüm çalışanlar.

 

20- “Yüksek Manyetik Alanlara Giriş Kuralları” konulu eğitim.

Katılımcılar: Tüm çalışanlar.

21- “İletişim Becerileri; Etkili İletişim-Beden Dili-Algı ve İkna-Zor İnsanlarla Başa Çıkma-Stres Yönetimi” konulu eğitim.

 Katılımcılar: Tüm çalışanlar.

22- “Kişisel Gelişim; Tükenmişlik, Sendromu, Liderlik, Motivasyon, Zaman Yönetimi”                konulu eğitim.

 Katılımcılar: Tüm çalışanlar.

23-  “Doğru El Hijyeni” konulu eğitim.

 Eğitime katılacak personel: Tüm çalışanlar.

24- “Standart Önlemler ve İzolasyon Uygulamaları konulu eğitim.

 Katılımcılar: Sağlık çalışanları, hasta bakım, temizlik hizmetleri, destek personeli.

25- “İnvaziv Araç İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi” konulu eğitim.

Katılımcılar: Yoğun bakım, servis ve ameliyathane sağlık çalışanları.

26-“ Materyovijilans Sorumlusu” konulu eğitim.

Katılımcılar: Tıbbi Cihaz takibini yapan tüm çalışanlar.

27-“ Numunelerin alınması ve transfer uygulamaları” konulu eğitim.

Katılımcılar: Uygulamada yer alan tüm çalışanlar.